Graafwerken nodig? Ook voor vakkundige aanvullingswerken en nivelleringswerken (ophogen of afgraven van grond) kunt u altijd bij ons terecht. Ons precisiewerk stelt particulieren én aannemers tevreden.
Bij graafwerkzaamheden komt altijd grondverzet vrij. Dankzij het uitgebreide machinepark en de goed georganiseerde aanpak van ons ervaren personeel kunnen we er zelf voor zorgen dat alles reglementair en accuraat wordt afgevoerd. Ook voor afbraakwerken en grondwerken bent u bij ons aan het juiste adres!

Kleine graafwerken en grondwerken

Van uitgravingen tot aanleveren van grond en nivelleren van terreinen tot plaatsen van waterputten en dergelijke. Zowel binnen als buiten afbraakwerken, strippen van woningen en het slopen van grotere gebouwen. Het materiaal dat we ter beschikking hebben wordt ook geregeld aangewend voor kleine grondwerken en graafwerken. Dit kan gaan over het:

  • niveleren van tuinen
  • verwijderen van wortelstronken
  • ingraven van kabels, leidingen en dergelijke

Heeft u nog graafwerken of grondwerken in uw tuin, waarvoor u professionele hulp kan gebruiken, geef ons zeker een seintje, we helpen u graag verder! citroen mehari

Bouwrijp maken van terreinen

Het bouwrijp maken van terreinen is ontzettend belangrijk voor bouwprojecten. Een goede fundering garandeert immers stabiliteit. Tijdens het proces doorlopen wij de volgende fasen:

Ontbossing

Vaak zijn bouwgronden begroeid met bomen en struiken. Voordat
de bouwwerken kunnen beginnen, moeten wij de bomen vellen en de struiken verwijderen. Ook de achtergebleven takken, stronken en onkruid worden nauwkeurig verwijderd. Voor het kappen van bomen gelden enkele regels. Zorg er in alle tijden voor dat u de juiste documenten in bezit heeft (vergunningen en dergelijke). Wij kunnen u hier de juiste adviezen in geven.

Sanering

Na het ontbossen van het terrein, gaan wij de bouwgrond saneren. Bodemsanering is een proces waarbij wij de vervuilde grond reinigen.

Nivellering

Voordat u aan de slag kan op uw bouwgrond, is het van belang dat de grond op niveau wordt gebracht. Ook voor nivelleringswerken kan u bij ons terecht.